Επικοινωνία

Επωνυμία εταιρείας:
Fuzhou Gangshan District Junshan Zhou Xiaoliang Garment
Διεύθυνση εταιρείας:
Cangshan Fuzhou Fujian Jianxin Yinchun 35000

Vorina δικτυακός τόπος επικοινωνίας

Αριθμός τηλεφώνου: +30 21 1199 8294

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@vorina.gr

 

Φόρμα επικοινωνίας